Çatı bir yapının en üst elemanıdır ve binayı her türlü atmosfer olayından koruyarak (yağmur, kar, dolu, rüzgar, vs.) bina içerisinde bulunanların güvende kalmasını sağlar. Çatılarda ısı geçişi toplam kayıp içerisinde %25’i bulmaktadır. Bu nedenle çatılarda ısı izolasyonu önemli bir yere sahiptir. Soğuk iklim bölgelerinde özellikle apartmanların en üst katlarında oturanlar genellikle iyi ısınamadıklarından şikayet ederken; radyatör dilimlerinin artırılması, kazan suyu sıcaklığının yükseltilmesi önerilen çözümler içinde olmakta, bu sefer de alt katlarda oturanlar sıcaktan şikayetçi olup, pencerelerini açmaktadırlar. Sıcak iklim bölgelerinde apartmanların en üst katlarında oturanlar ise ısınamamanın aksine; yaz aylarında evlerinde oturamayacak derecede aşırı yüksek sıcaklıktan şikayetçi olmakta, konfor arayışlarını soğutma gücü yetsin veya yetmesin her odaya koyulan klimalarla ve dolayısıyla gelen yüksek elektrik faturalarıyla sürdürmektedirler.

Çatılarda ısı yalıtımının faydalarını kısaca şöyle sıralayabiliriz;

  • Kış aylarında ısı kayıplarını ve yaz aylarında ısı kazançlarını önleyerek, ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacının, dolayısıyla yakıt tüketimi ve enerji giderlerinin azaltılması,
  • İç ortam ve iç yüzey sıcaklıklarının dengeli olmasını sağlayarak; terleme, küflenme gibi istenmeyen zararların önlenmesi ve iç ortam konforunun sağlanması,
  • İstenmeyen dış ortam gürültüsünün yaşanılan iç ortamlarda rahatsızlık vermesinin önlenmesi,
  • Yapı elemanı detaylarında kullanılan malzeme seçimi ile yaşadığımız mekanlarda yangın güvenliğinin sağlanması

Üst katlarda oturup, merkezi ısıtma yerine kombi ile münferit ısıtma yapanlar için ise, ısı kaybeden iki yüzeyinden biri olan tavanlarının yalıtılması daha da önem kazanmaktadır. Örneğin 3,73 W/m²K toplam ısı geçiş katsayısına sahip çatı betonarme döşemesinin 0,040 W/m²K ısı iletkenlik grubundaki camyünü şilte ile 12 cm kalınlıkta yalıtılması, çatı betonarme döşemesinin toplam ısı geçiş katsayısını 0,31 W/m²K’ye düşürmektedir. Bir diğer deyişle yalıtımsız bu yapı elemanının neden olduğu 100 birimlik ısı kayıp veya kazancı, uygulanan yalıtım ile 8 birime düşmekte, 92 birim tasarruf sağlanabilmektedir.

Yalıtımsız bir çatı ısıtma ve soğutma giderlerini gereksiz arttırdığı gibi hem biyolojik konforu olumsuz etkilemekte, hem de ısıtma ve soğutmada dolaylı ve dolaysız olarak atmosfer, fosil yakıt atıkları ile kirletilmektedir. Binalar için son derece önemli olan çatıların bakım ve tamiri için gereken hassasiyet gösterildiği takdirde, çatı sistemlerinden maksimum verim alınabilmektedir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.