Binaların en üst yapı elemanı olan çatılar yağış sularına, rüzgara, sıcaklık değişimlerine ve radyasyona en çok maruz kalan bölümdür. Kullanım amacına göre yaya ve taşıt trafiği de çatıyı olumsuz etkileyebilecek olaylardır. Binaya yukarıdan gelebilecek su ve suyun zararlı etkilerinden korumak ve suyun tahliyesini sağlamak için su yalıtımı malzemeleri ile yapılan uygulamalara çatı su yalıtımı denilmektedir.

Çatıda Su Yalıtımı
Çatılarda Su Yalıtımı

ÇATILARDA KULLANILAN SU YALITIM MALZEMELERİ

Serme Esaslı Çatı Su Yalıtım Malzemeleri

Membranlar: Termoplastik atactic polipropilen (APP) esaslı polimerik bitümle kaplanmış cam tülü taşıyıcı veya polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım malzemesidir.

Plastomerik Yalıtım Örtüleri: Termoplastik reçineli Atactic Polipropilen (APP) kullanılarak dayanıklılığı artırılan, sıcak iklim şartlarında kullanıma elverişli olan örtülerdir.

Elastomerik Yalıtım Örtüleri: Bu çeşit membranlar daha çok soğuk iklim şartlarında ve esnekliğin muhafaza edilmek istendiği durumlarda kullanılırlar. Düşük sıcaklıktaki ortamlarda bile esnek kalırlar.

Kiremit Altı Su Yalıtım Örtüleri: Eğimli çatılarda çatı kaplamalarının altına serilen, polimer bitümden üretilmiş, çekme dayanımı yüksek ve uzun zaman su geçirimsizlik sağlayan örtülerdir.

Sürme Esaslı Çatı Su İzolasyonu Malzemeleri

Çimento Esaslı Çatı Su Yalıtım Malzemeleri: Bu tür malzemeler çimento esaslıdır. Su ile karıştırılıp sürme tekniği ile uygulanırlar.

Poliüretan Esaslı Çatı Su İzolasyonu Malzemeleri: Bu tip malzemeler %400’e varan oranlarda elastiktir. Ben yüzeylere fırça ve rulo ile uygulanabildikleri gibi, püskürtme tekniği ile de uygulanabilen türleri vardır.

Akrilik Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri: Su ile inceltilerek beton yüzeylere sürülerek ya da püskürtülerek uygulanabilir. Astar ile birlikte 3 kat uygulanması gerekir.

Bitüm Esaslı Su İzolasyon Malzemeleri: Likit ve pasta halinde kauçuk bitüm esaslı olmak üzere ikiye ayrılırlar.

EĞİMLİ ÇATI SU YALITIMI NASIL YAPILIR

Çatının maruz kaldığı yağış sularını üzerinde bekletmeden akıtması için yapılan yüzeyleri meyilli yapılan çatılara eğimli çatı denir. Çatılar eğimlerine göre, düz (5 derece), orta eğimli (5-40 derece) ve dik çatılar (40 ve üzeri) olmak üzere üçe ayrılırlar. Çatıların eğimlerinin belirlenmesinde çatı örtüsünün cinsine, binanın görünümüne ve iklim şartları etkili olmaktadır.

Eğimli çatıların su yalıtımında üzerleri arduvaz ve alüminyum kaplı membranlar son kat kaplaması uygulamasında kullanılabilir. Eğimli çatıların zor detayları nedeniyle karşılaşılan uygulama zorlukları, polimer bitümlü membran uygulamaları kolayca ortadan kaldırılabilir. Tüm yalıtım malzemelerinin birbiri ile uyumlu olması durumunda da sorun yaşanmamaktadır. Çatı eğiminin %1 üzerinde olması durumunda tek kat 4mm arduvazlı membran kullanılırsa su yalıtımı ve çatı kaplaması tek bir ürünle çözülebilir.

TERAS ÇATILARDA SU YALITIMI UYGULAMASI

Teras çatılar üzerinde gezilebilen ve gezilemeyen olarak ikiye ayrılır. Üzerinde gezilebilen çatılar dinlenme alanı, otopark, helikopter pisti vb. amaçlar için kullanılabilirler. Üzerinde gezilmeyen teras çatılar ise daha çok yapıları dış ortamdan korumak için az yağış alan bölgelerde tercih edilirler.

TERAS SU İZOLASYONU KATMANLARI

Eğim Betonu: %1,5 eğimli ahşap mala perdahlı olarak oluşturulur.

Astar Tabaka: Daha iyi bir yapıştırma yüzeyi sağlamak amacıyla metal yüzeyler bitüm esaslı TS 103 solüsyon, beton yüzeylere ise TS 113 emülsiyon astar sürülerek uygulanır.

Buhar Kesici Tabaka: Kullanılacak buhar kesici malzeme yüksek direnç oluşturabilecek bir tabaka olmalıdır..

Isı Tutucu Tabaka: Kullanılacak ısı tutucular, binaları ısı yönünden koruyarak yoğuşma suyunun oluşmasını da engellerler.

Buhar Dengeleyici Tabaka: Oluşması muhtemel su buharının izolasyon tabakasını noktasal olarak etkilememesi ve dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamak için oluşturulurlar.

Su Yalıtım Tabakaları: Çatı eğiminin %5’e kadar olması durumunda bir kat cam tülü ile bir kat polyester keçe taşıyıcılı 3 mm kalınlıkta iki kar polimer bitümlü örtüler uygulanır. % 5 eğimin üzerindeki çatılarda ya da onarım uygulamalarında genellikle polyester keçe taşıyıcılı 4 mm polimer bitümlü tek kat örtü kullanılması yeterli gelmektedir.

Koruyucu Tabaka: Teras çatılarda izolasyon uygulamasından sonra yalıtım tabakaları mekanik yüklerden ve ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunması amacıyla koruyucu bir tabaka yapılması gerekmektedir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.