Çatı; bir binayı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgâr, sıcak ve soğuk gibi dış etkilerden korumak üzere binanın en üstünde inşa edilen yapı elemanıdır. Üzerine gelen suları bekletmeden akıtabilmesi için çatı yüzeyi meyilli olarak yapılır. Bu meyil çatının yapıldığı yerin iklimine, kullanılacak çatı örtü malzemesinin cinsine ve binanın görünüşüne göre değişir.

Çatılar yapıldıkları malzemenin cinsine göre ahşap, çelik ve betonarme olmak üzere üç kısma ayrılır. Bir çatının yapımında bu malzemelerden iki ya da daha fazlası kullanılıyorsa esasını teşkil eden ve çatının taşıyıcı sistemini oluşturan malzemenin ismini alır.

Çatılar meyilli yüzeylerin şekil ve sayısına göre isim alır. Çatı yüzeylerini
sınırlandıran hatlar ve isimler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Çatı Çeşitleri

Çatı şekilleri binaların özelliklerine göre farklı olabilir ise de genel bir sınıflandırma ile aşağıdaki isimlerle gruplandırılabilir:

 • Sundurma (tek satıhlı) çatı
 • Beşik (çift satıhlı) çatı
 • Kırma çatı
 • Kelebek çatı
 • Mansart çatı
 • Şet (testere dişli) çatı
 • Kule çatı
 • Kubbe çatı
 • Silindir çatı
 • Sivri çatı
 • Fenerli çatı
Sundurma (Tek Satıhlı) Çatı

Tek tarafa akıntısı olan bir çatıdır. Genişliği az olan binalarda ve bir binaya veya duvara yaslanan alçak binalarda yapılır.

Sundurma Çatı
Sundurma Çatı
Beşik ( Çift Satıhlı) Çatı

İki tarafa akıntısı olan çatı şeklidir. İki meyilli yüzeyin eğimi aynı ise mahya binanın dar kenarlarının ortasından alınarak tertiplenir. Binanın dar kenarlarında kalkan duvar olup çatı meyiline göre yapılır.

Beşik çatı
Beşik çatı

Aşağıdaki şekilde iki farklı beşik çatının ön ve üst görünüşleri verilmiştir. Soldaki şekilde (a) meyilli yüzeylerin eğimi aynı olduğundan, mahyası bina dar kenarına ortalı, sağdakinde (b) ise meyilli yüzeylerin eğimi farklı olduğundan mahyası bina dar kenarına ortalı olmayan bir beşik çatı modeli görmektesiniz.

Meyilleri farkı iki ayrı beşik çatının ön ve üst görünüşü
Meyilleri farkı iki ayrı beşik çatının ön ve üst görünüşü
Kırma Çatı:

Çatının, üzerine yapıldığı binanın kenarları kadar meyilli yüzeyleri olan çatılardır.  Kırma çatılarda su akıntısı meyilli yüzeylerin sayısıncadır.

Kırma Çatı
Kırma Çatı

Beşik ve kırma çatılar sadece dikdörtgen kesitli binalarda uygulanmaz. Birden fazla kare veya dikdörtgen şeklindeki çatının bir araya gelip düzenlenmesiyle de oluşabilir. Sık karşılaşılan bu çatılara birleşik (mürekkep) çatılar da denilebilir. Birleşik çatılar beşik veya kırma çatı şeklinde düzenlenebilir.

U tipli birleşik beşik çatı (A) ve Tek çıkıntılı bileşik kırma çatı (B)
U tipli birleşik beşik çatı (A) ve Tek çıkıntılı bileşik kırma çatı (B)
Kelebek Kanatlı Çatı

İki tarafa ve içe akıntılı olan bu çatı yüksekliğin fazla olması istenmeyen binalarda yapılır. İki meyilli yüzeyin arasındaki dere ortadan kenarlara doğru meyillendirilir ve suyun akıtılması kolaylaştırılır.

Kelebek kanatlı çatı
Kelebek kanatlı çatı
Mansart Çatı

Çatı katı yapılması istenilen binalarda çatının meyilli olan yüzeyleri kırılarak tertiplenir. Mansart çatılar beşik, yarım kalkanlı ve kırma olmak üzere üç şekilde yapılır.

Beşik mansart çatı (A) ve Kırma mansart çatı (B)
Beşik mansart çatı (A) ve Kırma mansart çatı (B)
Şet (Testere Dişli) Çatı

Atölye, fabrika ve hangar gibi genellikle endüstriyel binalarda, yandan ışık ve havalandırmanın yeterli olmadığı durumlarda üstten ışık almak amacıyla yapılırlar. Testere dişli çatılarda yüzey eğimleri farklı olur.

Testere dişli çatı
Testere dişli çatı
Fenerli Çatı

Büyük açıklıklar üzerine yapılan ahşap veya çelik çatılarda bina iç bölümünün içten aydınlatılması ve havalandırılması için yapılır. Fenerli çatı beşik ve kırma çatı şeklinde tanzim edilirler.

Fenerli çatı
Fenerli çatı
Sivri ( pavyon veya mahturi ) Çatı

Kare, düzgün çokgen veya daire kesitli binalarda yapılır. Çatı meyilli yüzeyleri düz veya kavisli olarak bir noktada birleştirilir.

Sivri (pavyon veya mahturi) çatı
Sivri (pavyon veya mahturi) çatı
Silindir Çatı

Planı dikdörtgen şeklinde olan yapılarda uygulanan bir çeşit çatı şeklidir.

Silindir çatı
Silindir çatı
Kubbe Çatı

Planı daire, düzgün çokgen olan alanlar üzerine inşa edilen bu çatılar genellikle cami, hamam, tarihi binalar vb. yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Genellikle betonarme veya kargir olarak yapılır.

Kubbe çatı
Kubbe çatı
Kule Çatı

Binanın ebatları küçük, buna karşılık yüksekliği fazla olduğunda kule çatı yapılır. Bu tür çatılarda estetik çok önemlidir. Saat kuleleri, cami ve kilise minareleri ve bazı tarihi çeşmelerin çatıları bu cinstendir. Bu çatılarda makas bulunmadığı için çatı ortasında bir dikmeye mertekler çakılarak çatının taşıyıcı kısmı meydana getirilir.

Değişik kule çatı örnekleri
Değişik kule çatı örnekleri

 

Kaynak: İnşaat Teknolojisi Çatı Çizimi-1, Megep

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.